Odkryj potężną moc niezwykłej modlitwy – Telegramu do św. Józefa!

Telegram zwykle kojarzy nam się z krótką notką informacyjną wysyłaną w pilnych sprawach. Taką nazwę nosi także popularna dziś aplikacja używana do komunikacji internetowej. Telegram to również szczególna forma modlitwy do świętego Józefa 🙂 Czym jest Telegram do św. Józefa? Jak taka modlitwa jest skonstruowana? Jak i w jakich sytuacjach po nią sięgać? Podpowiadamy 🙂

Dlaczego akurat Święty Józef?

Z kart Pisma Świętego niewiele można dowiedzieć się o Józefie. Ewangeliści nie odnotowali żadnego słowa, jakie wypowiedział. Lakoniczne wzmianki sprowadzają się zaledwie do kilku informacji na jego temat:
–zaślubiony Maryi Dziewicy
–uważany za ziemskiego ojca Jezusa
–z zawodu cieśla, powszechnie szanowany mieszkaniec Nazaretu
–obdarzony wszelkimi cnotami – określany jako mąż sprawiedliwy.

Pismo Święte ukazuje zatem Józefa w tych czterech odsłonach. I w tych niepozornych wzmiankach daje się poznać jako wzór mężczyzny– pracowitego, uczciwego, oddanego rodzinie, ale przede wszystkim Bogu. Troska Józefa o rodzinęwyrażała się w codzienności, w jego ustawicznej pracy, by zapewnić byt, bezpieczeństwooraz spokojne życieJezusowi i Jego Matce. Z kolei jego ogromna wiara i ufność– w  pokornym i radosnym poddaniu woli Bożejcałego swego życia.

Święty Józef – niezwykle skuteczny orędownik

Święty Józef jest postrzegany jako człowiek dobry i kochający, odważny, pokorny, cnotliwy, pracowity i mądry. Jest stawiany za wzór dla ojców, małżonków, a także dla wszystkich, którzy chcą żyć zgodnie z Ewangelią. Jako ktoś szczególnie miły Bogu, z heroicznym poświęceniem wypełniający Jego wolę, uważany jest dziś za niezwykle skutecznego orędownika. Warto się zwracać do niego w trudnych sprawach rodzinnych, a także w chorobie i niebezpieczeństwie śmierci. Jest on patronem m.in. rodzin, sierot, pracujących, umierających, a także Kościoła powszechnego.

W jakich sytuacjach korzystać z Telegramu do Świętego Józefa?

Najprościej mówiąc – w nagłej potrzebie! To modlitwa prośby o szybką interwencję, o ratunek w sprawach pilnych i ważnych. Pozwala ona doświadczyć szczególnej opieki tego, który z tak wielkim oddaniem i troszczył się o los Świętej Rodziny.

Za jego pośrednictwem można sobie wyjednać wiele łask, m.in.:
– otrzymać cnotę czystości bądź utwierdzać się w niej
– przezwyciężyć pożądliwość i związane z nią pokusy
– wyzbyć się przywiązania do grzechu i wyjednać łaskę nawrócenia grzeszników
– otrzymać łaskę dobrej śmierci
– zapewnić sobie ochronę przed działaniem złych duchów
– uzyskać pomoc w pokonywaniu codziennych trudności w rodzinie czy pracy
– otrzymać dobrego, kochającego i wiernego małżonka
– otrzymać łaskę zrodzenia potomstwa

Można w ten sposób – właśnie za pomocą Telegramu do św. Józefa –zwracać się do niego także w innych niecierpiących zwłoki sprawach 🙂

Jak odmawiać modlitwę Telegram do świętego Józefa?

Trzeba wiedzieć, że nie jest to modlitwa przeznaczona do codziennego odmawiania. To modlitwa w chwilach kryzysu, wystąpienia sytuacji nieoczekiwanych, skomplikowanych bądź palącej potrzeby „załatwienia” czegoś. Wysyłając taki telegram – trzykrotnie w ciągu dnia – można prosić o szybką interwencję i pomoc. Jeśli sprawa jest szczególnie pilna, odmawia się tę modlitwę trzy razy – w kolejnych trzech godzinach. Ważne, by modlitwy te nie były tylko „odklepaniem” określonych formuł, ale by były autentyczną „modlitwą serca”. Chodzi o pełne ufności słowa skierowane do św. Józefa, gorącą prośbę,  by przez jego wstawiennictwo Bóg obdarzył tak potrzebną w tej chwili łaską.

Nasze najnowsze wydarzenia i akcje modlitewne możesz śledzić w naszej zakładce „Aktualności”.

Scroll to Top