NOWENNA POMPEJAŃSKA 2023

Nowenna pompejańska online: o błogosławieństwo i pokój dla Ojczyzny

Rusza kolejna Nowenna Pompejańska na Teobańkologii. W tym roku od 8 maja do 30 czerwca będziemy się modlić o błogosławieństwo i pokój dla Ojczyzny. Niech dzięki tej modlitwie pokój rozlewa się w naszych sercach, a przez to obficie na Polskę i poza jej granice. Każdy może modlić się także w swojej osobistej intencji. Dołącz do nas!

nowenna pompejańska Teobańkologia

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

Obejrzyj film, w którym ks. Teodor wyjaśnia, jak odmawiać nowennę pompejańską krok po kroku.

Od 8 maja do 30 czerwca, codziennie o 20:30 będziemy się spotykać na transmisjach live na naszych kanałach Facebook i YouTube Teobańkologia, aby wspólnie modlić się i rozważać jedną część różańca według następującego planu:

🔵poniedziałek, sobota – tajemnice radosne,

🔵środa, czwartek, niedziela – tajemnice chwalebne,

🔵wtorek, piątek – tajemnice bolesne. 

Wspólna modlitwa ma siłę. DOŁĄCZ!

Celem tej modlitewnej inicjatywy jest ponowne zgromadenie się wokół jednej intencji w wielotysięcznej społeczności, by spędzić 54 dni w objęciach Maryi i wypraszać przez jej wstawiennictwo wiele łask dla siebie, naszych rodzin i całego świata. 

Korzyścią dla każdego, kto włącza się w nowennę, jest mobilizacja do odmawiania różańca w poczuciu ogromnej wspólnoty, która dzieli zarówno trudy modlitwy, jak i radości z wysłuchanych próśb. 

Maryja nie żałuje łask i zapewne z wielką hojnością podaruje je tym, którzy chcą troszczyć się o losy swoich bliskich i świata. Mamy nadzieję, że każdy modlący się, dzięki systematycznej modlitwie różańcowej, pogłębi swoją relację z Matką Bożą i zapragnie pokoju, począwszy od siebie samego.

Wspólna modlitwa ma siłę. Potwierdzają to Wasze świadectwa.

„Bardzo pomógł mi zeszyt Nowenny Pompejańskiej, który zakupiłam razem z zeszytem Walki Duchowej. Ks. prosto wytłumaczył jak odmawiać [nowennę]. Poza tym piękny rysunek na okładce naszej Mamy, która patrzy z taką miłością i zaprasza do odmawiania różańca. Nowennę zaczęłam odmawiać kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Gdy skończyłam, zaczęłam następną. (…) Czuję, jak odmawiając tę modlitwę jestem w ramionach Maryi. Każdego dnia wiem, że czuwa. Maryja troszczy się o każdego, kto przystępuje do odmawiania tej pięknej modlitwy różańcowej. Ale kolorowo nie zawsze było, bo były i zniechęcenia i ciężkie zmęczenie, ale wtedy myślałam tylko o Matce Bożej i o tym, że z Nią wszystko jest możliwe, wszystko się uda i prosiłam: Matko Boża, pomóż mi odmówić tę nowennę na Twą Chwałę. Panie Jezu, miej w opiece każdego, kto się tej modlitwy podejmuje. 

PS Dzięki tej modlitwie możemy wyprosić u Matki Bożej łaski dla innych, ale też dla siebie. Będąc w Jej ramionach jesteśmy całkowicie bezpieczni i ukochani”.   – Katarzyna

Nasze materiały – Zeszyt Nowenny Pompejańskiej

Jak wytrwać w nowennie pompejańskiej? Pomocą może być „Zeszyt nowenny pompejańskiej”. Przygotowany przez ks. Teodora notatnik to pewnego rodzaju pamiętnik modlitwy, który zawiera praktyczną instrukcję jak odmawiać nowennę pompejańską, miejsce na osobiste notatki, 54-dniowy plan nowenny z listą tajemnic różańcowych oraz podręczną zakładkę z częścią dziękczynną i błagalną.

„Zeszyt nowenny pompejańskiej” możesz pobrać poniżej lub zamówić wydrukowaną wersję na www.teowsparcie.pl .

Zaproś innych!

Pomóż nam zachęcić do odmawiania nowenny jak najwięcej osób. Możesz to zrobić wysyłając podobną wiadomośc przez komunikatory: „Zapraszam Cię do udziału w 54-dniowej modlitwie różańcowej o błogosławieństwo i pokój dla Ojczyzny. Ja modlę się z Teobańklogią.
Tu jest link do wydarzenia: https://bit.ly/3oEc9zH ”.

Możesz także dołączyć do wydarzenia, udostępnić je na swojej tablicy, katolickich grupach, w swojej wspólnocie, czy wśród bliskich i znajomych lub pobrać i udostępnić plakat, który pobierzesz poniżej.

Pomocne materiały

Nagrania poszczególnych części modlitwy różańcowej:

Różaniec tajemnice radosne wersja szybsza

Różaniec tajemnice światła wersja szybsza

Różaniec tajemnice bolesne wersja szybsza

Różaniec tajemnice chwalebne wersja szybsza

Recytowany różaniec ks. Teodor Sawielewicz + ks.Dominik Chmielewski

Modlitwa błagalna

Modlitwa dziękczynna

❤️Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

Scroll to Top