Godzina Łaski dla świata!

Jak dobrze rozumieć godzinę łaski? Dlaczego tylko godzina? Dlaczego akurat ten moment i właśnie ten dzień? Przeczytaj i dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać ten wyjątkowy dar!

Godzina łaski – kiedy?

W filozofii greckiej istnieje rozróżnienie między dwiema różnymi koncepcjami czasu: kairoschronos. Chronos odnosi się do czasu mierzonego sekundami, minutami, godzinami, dniami itp. To jest czas upływający, który można zmierzyć i zorganizować. Zmierza od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. 

Kairos z kolei  odnosi się do tzw. właściwego momentu. To jest najlepszy, odpowiedzi czas, by coś mogło się wydarzyć. To decydująca chwila, „tu i teraz”. Ten czas nie jest mierzony zegarem, ale odnosi się do „jakości” czasu, właściwego momentu na podjęcie konkretnej decyzji, działania lub zrozumienia czegoś. 

To drugie ujęcie czasu jest właśnie związane z 8 grudnia i godziną 12:00. Godzina łaski obchodzona jest w południe, w środku naszych codziennych zajęć, aby Bóg ze swoimi łaskami mógł wkroczyć w nasze zwyczajne życie, obowiązki, trudności, zmagania.

Godzina łaski – 8 grudnia każdego roku

Datę 8 grudnia wybrano nieprzypadkowo – to dzień, który w tradycji katolickiej związany jest z Niepokalanym Poczęciem NMP, czyli momentem, w którym Ona sama otrzymała szczególną łaskę od Boga.

Godzina łaski to czas, w którym Maryja obiecała szczególną przychylność Boga dla ludzkości. Jest to moment, w którym obecnie wierni z różnych części świata jednoczą się w modlitwie, wyrażają swą wdzięczność, proszą o potrzebne dla nich łaski w konkretnych sytuacjach życiowych, a także o nawrócenia bliskich.

Godzina łaski dla świata  – co to oznacza?

Maryja związała z tą godziną wielkie obietnice, ale także prośby:

Obiecała m.in. ogrom łask dla duszy i ciała, masowe nawrócenia, przemianę serc zatwardziałych grzeszników, miłosierdzie dla tych, którzy trwają w modlitwie i dla ich bliskich, powierzanych Jej opiece w tej godzinie. Prosiła natomiast o to, by rozpowszechniano Godzinę łaski na całym świecie, by ludzie poznali jej znaczenie, by każdy, kto nie może udać się do Kościoła, modlił się w domu, w pracy, odłożył na tę godzinę wszelkie czynności, które go absorbują.

Godzina łaski – objawienia

U początków tej praktyki leżą objawienia Matki Bożej we włoskim Montichiari. Matka Boża ukazywała się tam pewnej pielęgniarce, przekazując ważne orędzie dla świata. Choć Kościół oficjalnie nie potwierdził nadprzyrodzonego pochodzenia przesłania, lokalny biskup Luciano Monari zezwolił na rozwój kultu maryjnego w tym miejscu, nie nawiązując jednak do wspomnianych objawień. Od tego momentu wielu ludzi przedstawiało w tym czasie Matce Bożej swoje problemy i troski, składało na jej ręce prośby o pomoc i opiekę. Ufnie, jak to matce, ludzie powierzali jej swoje sprawy, pragnienia, obawy i nadzieje. A ponieważ Maryja nie pozostawiła bez pomocy tych, którzy się do niej zwracali, ta forma modlitwy coraz bardziej się rozpowszechniała i z roku na rok coraz więcej ludzi w tej szczególnej godzinie otwierało przed Matką Bożą swe serce.

Godzina łaski – modlitwy

Forma modlitwy w Godzinie łaski jest dowolna. Może to być zarówno modlitwa różańcowa, Litania do NMP, jak i osobista modlitwa sformułowana własnymi słowami. Maryja przyjmie każdy z tych darów modlitwy, a proszącego poprowadzi do Syna, otaczając płaszczem swej opieki i wypraszając „po drodze” potrzebne łaski. Warto wybrać się wówczas do Kościoła, ale można również pomodlić się w domu, w pracy czy w dowolnym miejscu. Ważne, by zostawić na chwilę wszystko inne i poświęcić ten czas Matce Bożej, prosząc ją o wstawiennictwo i orędownictwo. W tym szczególnym czasie zwróć się do Maryi z prośbą o potrzebne łaski dla siebie, dla rodziny, przyjaciół i dla całego świata. Zapraszam Cię  do wspólnej modlitwy z Teobańkologią

Scroll to Top