Wiadomość o nowennie w różnych językach

PL 

Zapraszam Cię do wzięcia udziału w modlitwie za niezwykle ważny dla nas wszystkich temat. O księżach i biskupach ostatnio pojawia się dużo negatywnych przekazów. Mamy prawo do konstruktywnej krytyki kapłanów i jednocześnie jesteśmy wezwani do modlitwy za nich. Dlatego przesyłam propozycję włączenia się we wspólną nowennę pompejańską za księży i biskupów o miłość do Eucharystii od 13 maja do 5 lipca. Może dołączysz i będziemy razem modlić się w tej intencji przez 54 dni? Jeśli nie znasz tej formy modlitwy tutaj znajdziesz instrukcję: https://www.youtube.com/watch?v=81TJA-3Lmj8

Natomiast więcej informacji o samej nowennie za księży i biskupów znajdziesz tu: https://www.facebook.com/events/1202351563563162. Prowadzą ją ks. Dominik Chmielewski i ks. Teodor Sawielewicz. Akcja ma patronat Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego.

Skopiuj i prześlij dalej tę wiadomość do swoich znajomych przez komunikatory. Potrzebny jest szturm modlitewny za naszych księży i biskupów, by kochali ludzi i Eucharystię.

UKR

Запрошую тебе до взяття участі в молитві за незвично важливу для нас всіх тему. Остатнім часом про ксьондзів та єпископів появляється все більше негативної інформації. Маємо право на конструктивну критику священників, але одночасно ми є покликані до молитви за них. Для того висилаю пропозицію приєднання до спільної помпейської новенни за ксьондзів та єпископів про любов до Євхаристії від 13 травня до 5 липня. Може доєднаєшся і будемо разом молитися в тій інтенції цілих 54 дні? Якщо тобі невідома ця молитва то тут знайдеш інструкцію: https://www.youtube.com/watch?v=81TJA-3Lmj8 .

Більше інформації про новенну за ксьондзів та єпископів знайдеш тут: https://www.facebook.com/events/1202351563563162.

Сторінку провадять ксьондз Домінік Хмєлєвскі і ксьондз Теодор Савєлєвіч. Акція відбувається піт патронатом єпископа Анджея Сємєнєвськєго.

Скопіюй та перешли далі це повідомлення до своїх знайомих. Потрібний нам молитовний штурм за наших священників та єпископів, щоб любили людей і Євхаристію.

RU

Приглашаю тебя к участию в молитве за очень важную для нас всех тему. Последнее время о священниках появляется все больше негативной информации. Имеем право на конструктивную критику священников, но в тоже время мы призвание к молитве за них. Для этого высылаю предложение о общей помпейскей новенне за священников и епископов о любви к Евхаристии од 13 мая к 5 июля. Если ты не знаешь эту молитву то здесь найдешь инструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=81TJA-3Lmj8 .

Больше информации о новенне найдешь здесь: https://www.facebook.com/events/1202351563563162.

Страницу ведут священники Доминик Хмелевски и Теодор Савелевич. Акция отбивается под патронатом епископа Анджея Семеневского.

Сделай копию и перешли далей эта сообщение своим друзьям. Нам нужен молотовый штурм за наших священников и епископов, что би они любили людей и Евхаристию.

Scroll to Top