Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Przyjmij propozycję wspólnej modlitwy nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego i dołącz do nas każdego dnia po Koronce do Bożego Miłosierdzia, by wypraszać potrzebne łaski dla nas samych, naszych bliskich i całego Kościoła. Jeśli ta pora z różnych względów nie jest dla Ciebie dobrą porą na modlitwę, nagrania nowenny znajdziesz na YouTube Teobańkologia.

Dlaczego Nowenna do Ducha Świętego?

Za przykładem apostołów, którzy z Maryją trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Będziemy prosić o otrzymanie mocy Ducha Świętego, by dzięki niej być Bożymi świadkami w naszych rodzinach, w naszym kraju i wszędzie tam, dokąd pośle nas Pan Bóg.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest obchodzona od 306 r. i pierwotnie jej obchody trwały aż 7 dni. To jedno z najważniejszych świąt kościelnych, które upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na Maryję oraz apostołów: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Pan Jezus założył Kościół i powierzył go opiece Ducha po swoim zmartwychwstaniu. 

Pan Jezus powiedział do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego zwanej „Małą Arabką”:

„Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu”.

Kiedy rozpoczyna się nowenna i ile trwa?

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego rozpoczyna się 19 maja i trwa 9 dni (do 27 maja). Uwieńczeniem wspólnej modlitwy będzie uroczysty różaniec 28 maja.

Jak będzie przebiegać Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego?

„Mała Arabka” napisała:

„Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany”.

Każdego dnia po Koronce do Bożego Miłosierdzia będziemy modlić się wspólnie nowenną do Ducha Świętego, prosząc o potrzebne dary dla całego Kościoła Świętego. Błagajmy o nawrócenie dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Prośmy o dojście do takiej świętości, jaką Duch Święty nam wyznaczył. Prośmy, by napełnił pokojem nie tylko nasze serca, ale i świat, w którym żyjemy.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Teobańkologii

Uwieńczeniem wspólnej, 9-dniowej modlitwy będzie różaniec z udziałem diakonii muzycznej Teobańkologii w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (28 maja).

P.S Słyszałeś, że już wkrótce wydajemy Płytę o Duchu Świętym? Kliknij poniżej i dowiedz się wiecej!

Scroll to Top