Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego

Przyjmij propozycję wspólnej modlitwy nowenną przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego i dołącz do nas każdego dnia o 15:00, by wypraszać potrzebne łaski dla nas samych i całego świata. Jeśli godzina 15:00 z różnych względów nie jest dla Ciebie dobrą porą na modlitwę, nagrania nowenny znajdziesz na YouTube Teobańkologia. 

Nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia

Dlaczego Nowenna do Miłosierdzia Bożego?

Nowenna do Miłosierdzia Bożego ma nam pomóc w duchowym przygotowaniu się do ustanowionego przez św. Jana Pawła II Święta Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z pragnieniem Jezusa obchodzimy je co roku w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Podczas objawienia w 1937 r. Pan Jezus poprosił św. Faustynę, aby przygotowywać się do święta 9-dniową nowenną. Każdego dnia odmawia się również Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Modląc się nowenną, można uprosić wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą, czyli stanowi pożytek dla nas na ziemi i w wieczności.

Kiedy rozpoczyna się nowenna i ile trwa?

Nowenna, zgodnie z wolą Pana Jezusa, rozpoczyna się już w Wielki Piątek. Każdego dnia poleca się Panu Jezusowi inną grupę dusz, która potrzebuje Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział: ”Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego”. (1209)

Jak będzie przebiegać Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego?

Odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa, chcemy wspólnie wypraszać miłosierdzie tym, którzy go potrzebują. Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Każdego dnia  po odczytaniu przez ks. Teodora tekstu nowenny na dany dzień w oparciu o “Dzienniczek” św. Faustyny (Dz. 1209–1229), wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zanurzając w nim kolejne grupy dusz i powierzając dobremu Bogu swoje ważne sprawy.

Niedziela Miłosierdzia Bożego na Teobańkologii

Uwieńczeniem wspólnej, 9-dniowej modlitwy będzie koronka wyśpiewana w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (16 kwietnia) w towarzystwie diakonii muzycznej Teobańkologii. Zachęcamy Cię do wspólnego odkrywania tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego to jedynie jedyna wielu z modlitw jakie proponujemy na ten czas. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, to zapraszamy do śledzenia naszych aktualności!

Scroll to Top