Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Zaufaj Bogu

W nawiązaniu do dzisiejszego drugiego czytania, homilia z kiedyś 

Z dzisiejszej Ewangelii wyłania się obraz Jezusa uzdrowiciela, który gdyby wszedł do szpitala wrocławskiego to by szedł od sali do sali i po kolei każdego uzdrawiał z jego choroby i słabości. „Obchodził Galileę głosząc Ewangelię i lecząc wszelki choroby i wszelkie słabości (astheneia) wśród ludu”. W tym kontekście zaintrygować nasmoże, że np. Łk 5,15 – „liczne tłumy zbierały się, aby znaleźć uzdrowienie ze swoich słabości. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się”. Raz uzdrawia wszystkich, innym razem ucieka od tych, którzy ze słabościami do niego przychodzą. Jest w tym jakaś logika i da się to zrozumieć?
Samo Pismo Święte odpowie nam na tę pozorną sprzeczność. J 11,4 – o chorobie, słabości Łazarza – „ta choroba/słabość nie prowadzi do śmierci, ale do chwały Boga, aby wsławiony został przez nią Syn człowieczy”. Nasze choroby i słabości po co Bóg dopuszcza? Dla swojej chwały. Ktoś może zarzucić, że Bóg jest w tym egoistą. Zobaczmy zatem inny fragment NT, w którym występuje greckie słowo astheneia oznaczające nie tylko chorobę ciała, ale tez różnego rodzaju słabość i niedomaganie fizyczne i duchowe, również bezsilność, poczucie bezsilności.
„Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” – jeśli zabierze nam niektóre nasze słabości, może nam zabrać powód do naszej chluby, naprawdę.
Moc w słabości się doskonali
Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
Słabość wyzwala dziecięcą ufność, a ufność jednoczy z Bogiem, zbawia, jest jedynym naczyniem, którym czerpie się łaski Boże. „Ufnośc i tylko ufność powinna nas prowadzić do miłości” – mówiła św. Teresa. W bezsilności zaczynamy rozumieć nie tylko intelektualnie, ale też z doświadczenia, że to łaska nas zbawia, a nie uczynki, że dzieło mojego uświęcenia, to dzieło samego Boga, a nie moje, że bez Boga nie mogę nic uczynić.
Dobrze przeżyte poczucie bezsilności najbardziej otwiera na Ducha Świętego, na jego dary. Tam gdzie jest kres moich sił, tam zaczyna się łaska. Moja słabość może stać się przestrzenią działania wszechmocy Bożej. Miejsca zranione przez grzech mogą stać się najbardziej chłonne na łaskę. Tak jak u Jezusa na krzyżu, moja haniebna przeszłość może stać się przyczyną największej mojej chwały, radości, pokoju i szczęścia.
Jezus, który wziął na siebie nasze słabości chce się z Tobą spotkać.

 

Related Posts