Czym jest sekta? Jak ją rozpoznać?

Czym jest sekta? Jak ją rozpoznać?

Artykuł nie będzie próbą wyczerpującego zdefiniowania pojęcia „sekta” nie tylko z tego powodu, że byłoby to zbyt „ciężkostrawne”, ale również z tej racji, że tego w gruncie rzeczy zrobić się nie da. Artykuł będzie raczej próbą wydobycia pewnych elementów, które mogą posłużyć jako praktyczne wskazówki do rozpoznania czy czytający ten artykuł, albo ktoś z jego bliskich, lub znajomych nie znajduje się pod wpływem sekty. Poszczególne sekty różnią się od siebie bardzo mocno. Sekty wykorzystujące wierzenia chrześcijańskie mogą działać pod przykrywką grup chrześcijańskich. Jeśli w takiej „pobożnej wspólnocie” brakuje Matki Bożej, głoszone są prawdy sprzeczne z nauczaniem Kościoła, akcentuje się prawdę…
Czytaj