MODLITWA o przecięcie więzów zła oraz zdrowie ducha, psychiki i ciała.

MODLITWA o przecięcie więzów zła oraz zdrowie ducha, psychiki i ciała.

MODLITWA o przecięcie więzów zła oraz zdrowie ducha, psychiki i ciała z dnia 08.11.2018r. Instrukcje: 1) módl się za siebie, o wolność i zdrowie serca, lub jeśli chcesz modlić się w intencjach powierzonych na stronie, wtedy módl się na intencje Maryi. 2) półgłosem lub na głos powtarzaj słowa za Ks. Teodorem lub zapisuj te formuły w komentarzach. Pamiętaj o tym, że nawet pisanie formuł lub intencji składa się na Twoją modlitwę i wyrażanie chęci odcinania się od zła, bądź więc w klimacie modlitwy.  
Czytaj